Diplomatiek huishoudpersoneel

Fairwork Belgium: Diplomatiek huispersoneel

De Verdragen van Wenen inzake Diplomatiek en Consulair Verkeer bieden de mogelijkheid aan een diplomaat om diplomatiek huishoudpersoneel (officieel bekend als particuliere bedienden) in zijn persoonlijke dienst te nemen en hen naar België te laten komen om te werken.

Een particuliere bediende is een persoon die in de huishoudelijke dienst is van de diplomaat en wordt niet beschouwd als werknemer van de zendstaat.

De tewerkstelling van het diplomatieke huishoudpersoneel moet goedgekeurd worden door de Directie Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken. Na de goedkeuring zal de werknemer een bijzondere identiteitskaart type “S” toegekend krijgen.

De arbeidsvoorwaarden van een dienstbode zijn van toepassing op het diplomatieke huishoudpersoneel.

Met welke vraag kunnen we je helpen?

Wil je meer weten?

Fairwork Belgium - Omar

Omar García is sinds 2012 stafmedewerker huispersoneel. Hij volgt alle vragen op die betrekking hebben op huisarbeid en verzorgt de empowermentswerking gericht op het huispersoneel.