Ik heb een verblijfsdocument in een ander EU-land

Fairwork Belgium: Werken in België

Er is geen enkele verblijfskaart van een ander EU land die je automatisch toegang geeft tot de Belgische arbeidsmarkt. Heb je een verblijfskaart in een ander EU land, dan is het mogelijk voor een werkgever om – onder bepaalde voorwaarden – een gecombineerde vergunning aan te vragen voor jouw. Pas nadat deze is goedgekeurd, kan jij in België werken en wonen. Met een verblijfskaart met de vermelding “langdurig ingezetene-EU”, zijn er eenvoudiger voorwaarden, maar je hebt nog altijd een Belgische gecombineerde vergunning nodig om in België te mogen werken.