Info en wetteksten voor juristen

Hier vind je meer informatie over de juridische grond waarop alle informatie van FAIRWORK Belgium is gebaseerd.

blank

Hoewel dit in de praktijk niet steeds duidelijk blijkt, hebben werknemers zonder wettig verblijf in theorie dezelfde arbeidsrechten als wettelijk tewerkgestelde werknemers.

Dit volgt uit het feit dat werknemers zonder wettig verblijf niet uitgesloten worden van het toepassingsgebied van het arbeidsrecht.  De arbeidsovereenkomstenwet, de loonbeschermingswet en de arbeidswet zijn van toepassing op “werknemers” ongeacht hun verblijfstoestand.

Werknemers zonder wettig verblijf hebben dus (o.a.) recht op loon, een verbrekings- of opzeggingsvergoeding, een maximale arbeidsduur, rusttijden, zondagsrust, moederschapsbescherming, een opzeggingstermijn of een verbrekings-of opzeggingsvergoeding in het geval van ontslag, etc.

Met betrekking tot het recht op loon bestaat er een bijzondere bescherming voor werknemers zonder wettig verblijf, ingevoerd door de Wet van 11 februari 2013. U leest hier meer over onder de juridische informatie en ontdekt het in de vonnissen.

Juridisch nieuws

Als er uitzonderlijke vonnissen of arresten worden geveld over ons thema dan kunt u onze analyse hier lezen.

Fairwork Belgium - Juridisch nieuws