[language-switcher]

Over FAIRWORK Belgium

FAIRWORK Belgium wil de werksituatie van werknemers met een precair of zonder verblijfsrecht verbeteren. We willen dat zij niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk aanspraak kunnen maken op hun rechten. We geloven immers dat uitbuiting geen plaats mag hebben in onze welvaartsmaatschappij.

FAIRWORK Belgium