Juridische informatie

Fairwork Belgium - Juridische informatie

Het feit dat werknemers zonder wettig verblijf arbeidsrechten hebben is niet door iedereen gekend. Met de onderstaande juridische informatie willen we u informeren over hoe de wetgeving van toepassing is op deze groep werknemers.