Ik ben een EU-burger

Fairwork Belgium: Werken in België

Of je mag werken in België en onder welke voorwaarden is afhankelijk van je nationaliteit en je verblijfsrecht in België.