Werken in België

Fairwork Belgium: Werken in België

Of je mag werken in België en onder welke voorwaarden is afhankelijk van je nationaliteit en je verblijfsrecht in België.

Als je de nationaliteit hebt van een land van de Europese Unie (EU) of van een land van de Europees Economische Ruimte(EER) of van Zwitserland. Kies dan voor de optie EU-burger.

blank

De landen van de Europese unie (EU) zijn: België, Bulgarije, Cyprus*, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

De landen van de Europees Economische Ruimte (EER) zijn alle landen van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Hoewel Zwitserland geen lid is van de EU of de EER zijn voor hen dezelfde regels van toepassing als voor EU-burgers.

*Let op! Enkel Grieks- Cyprus is lid van de Europese Unie.