[language-switcher]

Werkkledij & vervoerkosten

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten bepalen dat de werkgever de werkkledij, gereedschap en de vervoerskosten moet betalen

Werkkledij

Gereedschap, werkkledij en alle nodige middelen (en onderhoud) moeten voorzien worden door de werkgever. Als je werkgever geen werkkledij voorziet en je voorziet zelf werkkledij dan moet de werkgever jou een vergoeding betalen van 1,74€ per werkdag.

Als je zelf jouw werkkledij wast moet er een vergoeding betaald worden van 1,74€ per werkdag.

Vervoerkosten

Als je het openbare vervoer gebruikt om naar het werk te gaan of om je taken uit te voeren, moet je werkgever 100% van de uitgaven betalen. Zij moeten jou voorzien van een abonnement.

De onkosten die de werkgever betaalt voor werkkledij, gereedschap en het vervoer, mogen niet verrekend worden als betaling in natura.