[language-switcher]

Sociale zekerheid

Elke dienstbode die legaal werkt, moet aangegeven worden aan de sociale zekerheid. De werkgever moet de start (en het einde) van je aanwerving aangeven via een DIMONA aangifte (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte).

De sociale zekerheid is een systeem dat ervoor zorgt dat je een inkomst zal krijgen in bepaalde situaties. Via de sociale zekerheid bouw je bepaalde sociale rechten zoals uitkeringen door werkloosheid, ziekte, pensioen of kinderbijslag.

De totale bijdragen die betaald moeten worden, verschilt van persoon tot persoon maar er wordt altijd een minimum van 13,07% afgetrokken van je bruto loon als basis bedrag.

Dienstboden zonder wettig verblijf: Als je geen wettig verblijf hebt, is het niet mogelijk om aangegeven te worden aan de sociale zekerheid, hierdoor heb je geen recht op de uitkeringen. Daarom moet je werkgever altijd een volledig brutoloon betalen zonder afrekeningen of kortingen.

Voor het diplomatiek huishoudpersoneel gelden bepaalde regels in verband met de toegang tot de sociale zekerheid in België.

Zelfs als je niet geregistreerd bent bij de sociale zekerheid, is jouw werkgever nog altijd verplicht om een verzekering af te sluiten voor jou tegen arbeidsongevallen.