Is er medische Hulp voor mensen zonder wettig verblijf?

Als je zelf geen medische hulp kan betalen en je hebt geen verblijfsvergunning, kan je beroep doen op de procedure ‘dringende medische hulp’. Het OCMW betaalt dan jouw medische kosten. Informeer bij gespecialiseerde diensten wat je moet doen.

Wat moet je doen:

  • Vraag op voorhand aan je dokter om een ‘attest dringende medische hulp’ te schrijven.
  • Ga daarmee binnen de maand naar het OCMW van je woonplaats of de gemeente waar je het meest verblijft. Vraag daar om de procedure ‘Dringende medische hulp’ te beginnen.
  • Leg uit wat je situatie is. Vraag uitdrukkelijk om de sociale dienst hierover te spreken.