[language-switcher]

Vakantie en feestdagen

Vakantie

Iedere dienstbode heeft vanaf het tweede jaar dat hij / zij werkt recht op betaalde vakantiedagen. De duur hangt af van het aantal dagen (en uren) dat je effectief gewerkt hebt tijdens het voorbije jaar. De algemene regel stelt dat:

Als je tijdens het volledige voorbije jaar gewerkt hebt, ontvang je:

 • 20 dagen betaalde vakantie als je 5 dagen per week gewerkt hebt.
 • 24 dagen betaalde vakantie als je 6 dagen per week gewerkt hebt.

Als je werk aangegeven is en je dus sociale bijdragen betaalt, krijg je vakantiegeld voor deze vakantiedagen dat betaald wordt door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie/ Office National des Vacances Annuelles.

Feestdagen

Als dienstbode heb je natuurlijk ook recht op wettelijke feestdagen. Moet je toch werken op een van die feestdagen, dan mag je voor die dag verlof opnemen binnen de zes dagen die erop volgen. Dit zijn de tien officiële feestdagen in België:

 • 1 januari (Nieuwjaar)
 • Paasmaandag
 • 1 mei (Dag van de arbeid)
 • O.H. Hemelvaart
 • Pinkstermaandag
 • 21 juli (Nationale dag)
 • 15 Augustus (O.L.V. Hemelvaart)
 • 1 november (Allerheiligen)
 • 11 november (Wapenstilstand)
 • 25 december (Kerstmis)