[language-switcher]

Arbeidsovereenkomst, identiteitskaart & duur tewerkstelling

De goedkeuring van de tewerkstelling gebeurt op basis van het onderteken van een model arbeidsovereenkomst. Na de goedkeuring, krijgt de werknemer een bijzondere identiteitskaart type “S” die toegekend wordt door de Directie Protocol.

Model arbeidsovereenkomst

De werknemers van de diplomatieke missies die niet genieten van een geprivilegieerd statuut, worden beschouwd sinds 2018 als werknemers van de privé sector en zij hebben recht op alle arbeidsvoorwaarden die bepaald worden door de collectieve arbeidsovereenkomsten van de Belgische paritaires comités.

De arbeidsovereenkomst van het diplomatiek huispersoneel moet gebaseerd worden op de Belgische arbeidswetgeving en niet op de wetgeving van de zendstaat of van een derde land. Het diplomatiek huispersoneel moet een voltijdse tewerkstelling aangeboden krijgen en het loon moet betaald worden in Euro (en niet in vreemde valuta).

Het arbeidsstatuut van de dienstboden is van toepassing op het diplomatiek huispersoneel en ze genieten van dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals alle andere dienstboden, een legaal minimumloon inbegrepen. Het minimumloon wordt bepaald op basis van het takenpakket van de werknemer: Het dienstbodestatuut wordt verdeeld in 3 subcategorieën: schoonmaak, huishouden of kinderopvang.

Bijzondere identiteitskaart

Als diplomatiek huispersoneel (privé bediende) krijgt de werknemer een bijzondere identiteitskaart type “S”. Zodra de werknemer in België toegekomen is, moet hij/zij de identiteitskaart persoonlijk gaan afhalen bij de Directie Protocol.

Deze bijzondere identiteitskaart is 1 jaar geldig en hernieuwbaar tot de maximale aanwezigheidsduur van 10 jaar in België. Na 10 mag de werknemer niet meer tewerkgesteld worden in België als privé bediende.

blank

Specimen bijzondere identiteitskaart type “S”

Duur tewerkstelling

Na tien jaar mag de werknemer niet meer verblijven in België als privé bediende. Bij het bereiken van de maximale tewerkstellingsduur van 10 jaar of bij een stopzetting van de arbeidsrelatie moet de werknemer zijn bijzondere identiteitskaart teruggeven aan de werkgever en België verlaten. De verplaatsingskosten van de terugkeer moeten betaald worden door de werkgever.

blank

OPGELET: De modelovereenkomst die momenteel gebruikt wordt door de Directie Protocol voor de goedkeuring van de tewerkstelling is al lang gedateerd. Het minimumloon voorzien in het contract is niet gelijk op de huidige barema’s!