[language-switcher]

Goedkeuring door de Directie Protocol

De tewerkstelling van het diplomatiek huispersoneel moet goedgekeurd worden door de Directie Protocol. Voor de goedkeuring moet er een model arbeidsovereenkomst ondertekend worden en allebei, de werkgever en de werknemer, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

 

Voorwaarden voor de goedkeuring

De volledige informatie over de administratieve procedure voor de goedkeuring van de tewerkstelling, vindt u op de Protocolgids, die opgesteld wordt door de Directie Protocol. Hieronder sommen we op de meest relevante aspecten.

De werknemer

De kandidaat particuliere bediende moet:

 • De Belgische nationaliteit niet dragen of geen permanente inwoner zijn in België.
 • Geen onwettig verblijf of geen tijdelijk verblijf hebben in België (bv. als toerist, au pair, student)
 • Minstens 18 jaar oud zijn.

Documenten

 • De werkgever moet de toelating vragen aan de Directie Protocol per verbale nota van de diplomatieke zending.
 • Een arbeidsovereenkomst gebaseerd op de Belgische wetgeving moet ondertekend worden.
 • Een verklaring van terugkeer moet ondertekend worden door beide partijen.

Meer informatie over de arbeidsovereenkomst vindt u hier.

Sociale zekerheid & verzekeringen

 • Als de werknemer niet vrijgesteld wordt van de aangifte bij de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever een attest van aansluiting en bewijs van inschrijving bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) afleveren.
 • Als de werknemer vrijgesteld wordt van de aangifte bij de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever een attest van aansluiting bij sociale zekerheid van de zendstaat of van een derde land en bewijs van de afsluiting van een privé medische verzekering (betaald door de werkgever) afleveren.
 • Een verzekering betaald door de werkgever tegen arbeidsongevallen en voor de kosten van een eventuele repatriëring

Meer informatie over de sociale zekerheid & medische verzekering vindt u hier.

Verblijf in België

 • De werknemer krijgt een bijzondere identiteitskaart die 1 jaar geldig is, hernieuwbaar tot de maximale aanwezigheidsduur van 10 jaar.
 • De terugkeer van de werknemer moet betaald worden door de werkgever.

Meer informatie vindt u hier.