[language-switcher]

Approval by the Protocol Directorate

The employment of diplomatic housekeeping staff must be approved by the Protocol Directorate. A model employment contract must be signed and both the employer and the employee must meet certain conditions before this can be approved.

 

Conditions for approval

You will find all the information about the administrative procedure for employment approval in the Protocol Guide, put together by the Protocol Directorate. We list the most relevant points here.

De werknemer

The candidate for private employment:

 • De Belgische nationaliteit niet dragen of geen permanente inwoner zijn in België.
 • Geen onwettig verblijf of geen tijdelijk verblijf hebben in België (bv. als toerist, au pair, student)
 • Minstens 18 jaar oud zijn.

Documenten

 • De werkgever moet de toelating vragen aan de Directie Protocol per verbale nota van de diplomatieke zending.
 • Een arbeidsovereenkomst gebaseerd op de Belgische wetgeving moet ondertekend worden.
 • Een verklaring van terugkeer moet ondertekend worden door beide partijen.

Meer informatie over de arbeidsovereenkomst vindt u hier.

Sociale zekerheid & verzekeringen

 • Als de werknemer niet vrijgesteld wordt van de aangifte bij de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever een attest van aansluiting en bewijs van inschrijving bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) afleveren.
 • Als de werknemer vrijgesteld wordt van de aangifte bij de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever een attest van aansluiting bij sociale zekerheid van de zendstaat of van een derde land en bewijs van de afsluiting van een privé medische verzekering (betaald door de werkgever) afleveren.
 • Een verzekering betaald door de werkgever tegen arbeidsongevallen en voor de kosten van een eventuele repatriëring

Meer informatie over de sociale zekerheid & medische verzekering vindt u hier.

Verblijf in België

 • De werknemer krijgt een bijzondere identiteitskaart die 1 jaar geldig is, hernieuwbaar tot de maximale aanwezigheidsduur van 10 jaar.
 • De terugkeer van de werknemer moet betaald worden door de werkgever.

Meer informatie vindt u hier.