[language-switcher]

Aprobación por la Dirección de Protocolo

La contratación del personal de servicio doméstico diplomático debe aprobarse por la Dirección de Protocolo. Para que se apruebe, debe firmarse un contrato de trabajo modelo y tanto el empleador como el empleado deben cumplir determinados requisitos.

 

Requisitos para la aprobación

Puede consultar toda la información sobre el procedimiento administrativo para la aprobación de la contratación en la Guía de protocolo elaborada por la Dirección de Protocolo. A continuación se resumen los aspectos más importantes.

De werknemer

El candidato a asistente particular debe:

 • De Belgische nationaliteit niet dragen of geen permanente inwoner zijn in België.
 • Geen onwettig verblijf of geen tijdelijk verblijf hebben in België (bv. als toerist, au pair, student)
 • Minstens 18 jaar oud zijn.

Documenten

 • De werkgever moet de toelating vragen aan de Directie Protocol per verbale nota van de diplomatieke zending.
 • Een arbeidsovereenkomst gebaseerd op de Belgische wetgeving moet ondertekend worden.
 • Een verklaring van terugkeer moet ondertekend worden door beide partijen.

Meer informatie over de arbeidsovereenkomst vindt u hier.

Sociale zekerheid & verzekeringen

 • Als de werknemer niet vrijgesteld wordt van de aangifte bij de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever een attest van aansluiting en bewijs van inschrijving bij een ziekenfonds of bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) afleveren.
 • Als de werknemer vrijgesteld wordt van de aangifte bij de Belgische sociale zekerheid, moet de werkgever een attest van aansluiting bij sociale zekerheid van de zendstaat of van een derde land en bewijs van de afsluiting van een privé medische verzekering (betaald door de werkgever) afleveren.
 • Een verzekering betaald door de werkgever tegen arbeidsongevallen en voor de kosten van een eventuele repatriëring

Meer informatie over de sociale zekerheid & medische verzekering vindt u hier.

Verblijf in België

 • De werknemer krijgt een bijzondere identiteitskaart die 1 jaar geldig is, hernieuwbaar tot de maximale aanwezigheidsduur van 10 jaar.
 • De terugkeer van de werknemer moet betaald worden door de werkgever.

Meer informatie vindt u hier.