[language-switcher]

Hoeveel moet je verdienen?

Voor het statuut van dienstbode bestaat er een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst die de barema’s met de legale minimumlonen per subcategorie bepaalt.

Deze barema’s zijn ook van toepassing op het diplomatiek huispersoneel en op de werknemers zonder wettig verblijf. Ze hebben ook recht op een minimumloon en op een verhoging hiervan door anciënniteit.

Sectorale Barema’s

De officiële barema’s voorzien een verhoging van het loon op basis van de anciënniteit. Het minimumloon moet dus elke jaar verhoogd worden. Het loon moet betaald worden in Euro € (en niet in vreemde valuta) en de bedragen die de werknemer moet krijgen zijn afhankelijk van de subcategorie waartoe hij/zij behoort.

Het volgende kader toont hoeveel moet de dienstbode verdienen per uur of per maand (voltijds werk):

Betaling in Natura

De algemene principe is dat je loon als dienstbode betaald moet worden in geld maar voor inwonende dienstboden voorziet de wet dat (enkel) een deel van het loon uitbetaald kan worden in natura. Dit is echter enkel mogelijk als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt:

 • De betaling in natura moet in een schriftelijk contract vermeldt worden. Als je geen schriftelijk contract hebt, is betaling in natura niet mogelijk.
 • De vermelding moet duidelijk zijn voor men begint te werken.
 • De werkgever mag geen eigen winst nastreven.
 • Al de uitgaven moeten berekend worden op basis van de werkelijke marktprijzen.

Welke kosten kunnen afgetrokken worden als betalingen in natura?:

De wet bepaalt de wet vaste bedragen voor de volgende kosten:

 • De kostprijs voor gas, elektriciteit, water, verwarming en brandstof.
 • Eten (De wet voorziet vaste dagelijkse bedragen ).
  • Ontbijt: : €0,55
  • Middagmaal (of je belangrijkste maaltijd): €1,09
  • Avondmaal: €0,84
 • Huisvesting (het gebruik van een slaapkamer): €0,74
blank

De wet bepaalt dat je werkgever maximum 20% van je totale brutoloon in natura mag betalen.

Als je een hele huis of appartement ter beschikking krijgt van je werkgever voor je eigen gebruik, dan mag je werkgever tot 40% van je loon in natura betalen.

Als je werkgever de totale kosten van je onderdak en het eten betaalt, dan mag hij/zij tot 50% van je loon in natura betalen