[language-switcher]

Drie subcategorieën dienstboden

Op basis van de type taken die uitgevoerd moeten worden, wordt het statuut van dienstboden verdeeld in 3 subcategorieën:  dienstbode schoonmaakdienstbode huishouden & dienstbode kinderopvang (nannies/babysit). Als het takenpakket van de werknemer een combinatie van taken uit de drie verschillende subcategorieën bevat, behoort de werknemer tot de subcategorie van de hoofdtaak. 

Het is belangrijk om te weten welke subcategorie van toepassing is omdat het legale minimumloon verschilt per categorie.

Dienstbode schoonmaak

Deze dienstbode verricht vooral schoonmaaktaken voor het huishouden van de werkgever en zijn/haar gezin zoals het schoonmaken van oppervlakken (vloeren, sanitair, meubilair e.d.) en ruimtes (bv inkom, trappenhal, kelder, (slaap)kamers e.d.) van het huis van de werkgever:

Schoonmaken van de (leef)ruimtes volgens de instructies of werkschema’s:

 • Schoonmaken en onderhouden van het schoonmaakmateriaal.
 • Gebruik maken van verschillende schoonmaaktechnieken (afstoffen, stofzuigen, dweilen).
 • Verluchten van kamers, opmaken van bedden en kuisen van ramen.
 • Verwijderen van ongevaarlijk huishoudelijk afval voor afhaling.
 • Verplaatsen van voorwerpen voor en na de reiniging.

Dienstbode huishouden

Deze dienstbode verricht vooral huishoudelijke handarbeid voor het huishouden van de werkgever en zijn/haar gezin met als doel de bewoners van de privéwoning van dienst te zijn in alle nodige werkzaamheden:

Onderhouden van kleding en ander textiel (wassen, naaien, strijken):

 • Gebruiken van het strijkijzer, de was- of droogmachine en andere toestellen.
 • Sorteren van het wasgoed.
 • Opvouwen zonder kreuken van kledij en ander textiel.
 • Uitvoeren van klein verstelwerk van kleding en ander textiel.

(Voor)bereiden van maaltijden:

 • Doen van boodschappen.
 • Schatten of berekenen van de kosten.
 • Bereiden van maaltijden volgens hygiëne- en bewaarvoorschriften.
 • Volgen van voedings- en dieetvoorschriften opgelegd door de werkgever.
 • Aanpassen van de maaltijd(en) aan de behoeften van de individuele personen.
 • Systematisch schoonmaken en hygiënisch houden van de kookruimte en
 • keukenbenodigdheden.

Uitvoeren van de bijkomende huishoudelijke opdrachten:

 • Instaan voor de dagelijkse boodschappen volgens de instructies.
 • Verzorgen van planten.
 • Geven van eten aan dieren en onderhouden van hun leefomgeving (kattenbak, aquarium).
 • Ontvangen van bezoekers en deze drinken aanbieden.
 • Bedienen tijdens en afruimen na een maaltijd.

Dienstbode kinderopvang (nannies/babysit)

Werknemers die vooral zich bezighouden met taken in verband met de kinderen van de werkgever zoals privé nannies en babysits behoren tot deze subcategorie. Deze dienstbode staat in voor het onthaal, opvang en verzorging van kinderen, met als doel deze van de nodige begeleiding te voorzien in hun dagelijks functioneren:

Opvangen van kinderen:

 • Maken van afspraken over de opvang van de kinderen.
 • Onthalen van kinderen en begeleiden bij aankomst.
 • Scheppen van een sfeer van geborgenheid, warmte en veiligheid.

Begeleiden van kinderen bij de dagelijkse activiteiten.

 • Opvolgen van de informatie die door de ouders werd meegegeven.
 • Verlenen van hygiënezorg aan de kinderen.
 • Geven van uitleg indien nodig.
 • Kleden van kinderen aangepast aan de weersomstandigheden.
 • Toezien op het verloop van de activiteit.

Instaan voor het eigen gedrag

 • Tonen van voorbeeldgedrag i.v.m. regels over ethische en sociale normen.
 • Bouwen van een vertrouwensrelatie met de kinderen en de ouders.
 • Tonen van respect voor de identiteit en de diversiteit van anderen.

Nannies en babysits zijn geen au pairs, maar echte werknemers die recht hebben op een minimumloon.