[language-switcher]

Wat als je ziek wordt?

Als je ziek bent moet je thuis blijven en rusten. Als je aangegeven werd bij de sociale zekerheid, dan wordt je loon tijdens deze periode betaald door de werkgever en de mutualiteit. Als je geen wettig verblijf hebt, betaalt de mutualiteit niets maar je kan nog altijd je loon eisen van de werkgever:

  • De eerste 7 dagen dat je ziek bent, moet je werkgever het volledige loon betalen.
  • Van de 8e tot 14e dag dat je ziek bent, moet je werkgever 60% van je loon betalen.
  • Van de 15e tot 30e dag dat je ziek bent, betaalt de mutualiteit 60% van je loon. (dit is alleen mogelijk als je geregistreerd bent bij de sociale zekerheid).

Wie hier zonder wettig verblijf is en niet is aangesloten bij een ziekenfonds/mutualiteit, heeft recht op medische hulp. Het maakt niet uit hoe ziek je bent je mag altijd beroep doen op een dokter. Vraag dan ook altijd dringende medische hulp bij het OCMW.

Als je een inwonende dienstbode bent, dan mag je gedurende je ziekte nog steeds in het huis van je werkgever verblijven. Als je een compensatie wil ontvangen heb je een medisch getuigschrift nodig. Vergeet dit niet te vragen als je bij de dokter langsgaat. Zelfs als je geen wettig verblijft hebt.