[language-switcher]

Hoe kan ik mijn arbeidsrechten afdwingen?

Als de diplomaat de arbeidsvoorwaarden van zijn huispersoneel niet naleeft, kan de werknemer dit melden bij de Commissie voor Goede Diensten. De werknemer kan ook een juridische procedure tegen de werkgever starten bij de rechtbank.

De werkgever geniet van diplomatieke immuniteit maar dit is enkel beperkt tot zijn officiële functies als diplomaat. Omdat de particuliere bediende in de persoonlijke dienst van de werkgever is,  wordt deze arbeidsrelatie als een activiteit buiten de uitoefening van zijn officiële functies.

 

Commissie voor goede diensten

De Commissie voor goede diensten is een bemiddelingsorgaan dat bestaat uit leden van de Federale Inspectie (Toezicht op de sociale wetten), de Directie Protocol, FOD Sociale Zekerheid en de vakbonden, onder andere.

De Commissie heeft als opdracht het analyseren van geschillen tussen het personeel van de diplomatieke missies en hun werkgevers, het informeren van de diplomatieke missies over hun verplichtingen en het uitbrengen van adviezen om minnelijke schikkingen te vinden.

De bemiddeling bij de Commissie is geen traditionele klacht bij de arbeidsinspectie nocht een gerechtelijke procedure, de geschillen worden geregeld via een briefwisseling of via een persoonlijke ontmoeting met de werkgever. Als er geen oplossing komt, stopt de Commissie met de bemiddeling en geeft advies het dossier voor de rechtbank te brengen.

Rechtbank

Als de bemiddeling bij de Commissie voor goede diensten geen oplossing levert, kan de werknemer de werkgever voor de rechtbank brengen. Als werknemer, moet je dan zeker voldoende bewijzen hebben. Hiervoor kan je altijd laten bijstaan door een advocaat, FAIRWORK Belgium of een vakbond. Als je zelf je werkgever voor de rechtbank brengt en je verliest de zaak dan zal je de kosten voor de procedure moeten betalen.

Als je problemen hebt met je werkgever, aarzel niet om ons te contacteren. Wij kunnen je in contact brengen met de bevoegde diensten en je bijstaan aanbieden tijdens de procedure.