Kan ik lid worden van een vakbond?

Werknemers zonder wettig verblijf kunnen lid worden van de vakbond. Je naam zal niet worden doorgegeven aan de overheid. Lid worden van de vakbond is voor een werknemer zonder wettig verblijf interessant het geeft je immers toegang tot een dienstverlening die je nergens anders kan krijgen. Neem contact op met een vakbond om te weten hoe je lid kan worden en wat de voorwaarden zijn.

Wat zijn vakbonden?

De vakbonden in België zijn feitelijke verenigingen die de werknemers vertegenwoordigen in het algemeen belang, ze zijn gebaseerd op de fundamentele waarden gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Dit wil zeggen dat ze geen deel uitmaken van de overheid. Ze werken geheel onafhankelijk dankzij de bijdrage van hun leden die werkt als een bindmiddel van solidariteit. De vakbonden werden meer dan 100 jaar geleden opgericht als reactie op de slechte arbeidsomstandigheden van vele (Belgische) werknemers. Dankzij de vakbonden zijn de arbeidsomstandigheden sterk verbeterd. Er zijn drie grote vakbonden in België: een christelijke vakbond (ACV), een socialistische vakbond (ABVV) en een liberale vakbond (ACLVB).

De vakbonden helpen hun leden die hun bijdrage betalen die afhangt van hun situatie (werkloos, zonder wettig verblijf, …). De vakbond zal je dossier echter alleen verdedigen voor de arbeidsrechtbank als je al zes maanden lid bent. Om je te informeren bij de vakbond moet je geen lid zijn ook niet als je een werknemer zonder wettig verblijf bent.

Merk op dat sommige mensen binnen de vakbond expertise hebben opgebouwd met de problemen van werknemers met een precair of onwettig verblijf.

Wees niet bang om een vakbond te contacteren met een probleem, zelfs al ben je geen lid. Leg uit wat je situatie is, en vraag wat ze voor je kunnen doen. Een eerste advies zal je meestal wel krijgen.

De vakbond in het kort:

  • de vakbond heeft veel kennis en ervaring over arbeidsrechten
  • is onafhankelijk van overheid en werkgevers
  • verdedigt en organiseert alle werknemers