Au pair bureaus

Au pair bureaus zijn geen officiële partij in het Belgische au pair programma. Het is niet verplicht om via een au pair bureau de administratie van de au pair plaatsing in orde te brengen.

Het gastgezin kan de au pair plaatsing rechtstreeks bij de gemeente regelen. Alle nodige formulieren, documenten en informatie voor de au pair plaatsing wordt volledig gratis ter beschikking gesteld op de officiële websites van de gewesten.

Au pair bureaus hebben geen officiële toelating om te opereren en hun activiteiten worden niet gecontroleerd door de overheid. Daarom is het belangrijk dat zowel het gastgezin en de au pairs zich goed informeren over de legale voorwaarden van het programma.

Wil je gebruik maken van een au pair bureau?

Als je van plan bent om de diensten van een au pair agentschap te gebruiken, moet je het volgende weten:

 • Zij zijn geen autoriteit binnen het au pair programma. Zij zijn privébedrijven zonder officiële bevoegdheden om klachten te behandelen.
 • Zij mogen geen extralegale plichten of bijkomende voorwaarden opleggen in het kader van een au pair plaatsing.
 • Sommige zijn eenmansbedrijven zonder een adequate infrastructuur om diensten van kwaliteit te verlenen.  
 • Zij zijn bedrijven met een winstoogmerk. Gastgezinnen betalen voor het gebruik van hun diensten, dat kan een invloed hebben op hun neutraliteit in geval van geschil tussen de au pair en het gastgezin.
 • Buitenlandse bureaus zijn vaak gewone reisbureaus zonder enkele kennis van de Belgische wetgeving die de au pair plaatsing regelt.

Wanpraktijken

Via onze helpdesk hebben wij bepaalde wanpraktijken van enkele au pair bureaus vastgesteld. Hier vind je de meest voorkomende:

 • Au pairs worden onvolledig of misleidend geïnformeerd over de legale voorwaarden van de au pair plaatsing.
 • Geldboetes voor de au pairs als zij voortijdig stoppen.
 • De au pair wordt gedwongen om de kosten van de medische verzekering terug te betalen.
 • Het gebruik van privécontracten en verschillende soorten van niet-geautoriseerde documenten (addenda, “family guidelines”, “codes of conduct”, “termination agreements”, enz) om extralegale (en onwettige) bepalingen en voorwaarden op te leggen.
 • Au pairs als toerist naar België laten komen om vanaf hier een arbeidskaart aan te vragen. Hoewel dit mogelijk is, brengt dit potentiële risico’s voor de au pair.
 • Het (onwettig) opleggen van extralegale voorwaarden om au pair te worden:
  • Niet-getrouwd zijn
  • Houder zijn van een geldige Europese rijbewijs
  • De plicht om een rematch te zoeken via de au pair bureau, enz.

De Belgische au pair-plaatsing wordt geregeld door de Belgische wetgeving en de officiële arbeidsinspectie is de enige instelling bevoegd met de toezicht en het controleren van het naleven van de wettelijke voorwaarden.