Werkuren & taken

Au pairs zijn geen werknemers en zij komen niet naar België om te werken. Zij zijn hier om een taal te leren en om nauwer in contact te komen met de Belgische cultuur. In deze context, moet het gastgezin de au pair een uitgebreid cultureel programma voorstellen. Een au pair is dus geen alternatief voor privé huishoudelijke dienst of privé kinderopvang.

In ruil voor onderdak, eten en zakgeld, kan de au pair hulp aanbieden voor maximaal 20 uren per week. Deze uren kunnen verdeeld worden door de week tot een maximum van 4 uren per dag. Zodra deze uren bereikt worden, is de rest van de tijd me time.

Er is geen flexibiliteit wat de maximale werkuren betreft ! Een au pair mag nooit gevraagd worden om extra uren te werken. Als een au pair meer dan toegelaten werkt, wordt er door de wet bepaald dat zij geacht moet worden als te hebben gewerkt als een echte dienstbode, waardoor de au pair dezelfde arbeidsrechten zal hebben als het huishoudpersoneel, een legaal minimumloon voor al de gewerkte uren inbegrepen. Het gastgezin moet ook de bijbehorende betalingen aan de sociale zekerheid doen.

De maximale grens van 20u/week en 4u/dag bevat al het werk, kinderopvang inbegrepen.

  • De au pair kan alleen helpen met lichte huishoudelijke taken. All-round werken is niet toegelaten.
  • Een au pair is geen kinderoppas noch babysitter. Kinderopvang is beperkt toegelaten:
    • Kinderen jonger dan 6 jaar oud mogen niet blijven bij de au pair. Het gastgezin moet bewijzen dat zij kinderopvang overdag voorzien hebben.
    • Au pairs mogen niet babysitten terwijl de ouders een avondje (of weekend) uitgaan.
  • Ouderenzorg is niet toegelaten.
  • “Summer au pairs” bestaan niet: Je moet een au pair overeenkomst ondertekenen of je moet betaald worden als een echte dienstbode/nanny.

Als een au pair meer dan toegelaten werkt, zal zij/hij dezelfde arbeidsrechten hebben als een dienstbode