Zakgeld & andere kosten

Zakgeld

Gastgezinnen zijn wettelijk verplicht om het overeengekomen zakgeld te betalen. Het zakgeld moet maandelijks betaald worden op een bankrekening (geen cash) en het mag nooit minder dan 450€ bedragen.

 • Het zakgeld moet volledig betaald worden op basis van het bedrag dat bepaald werd in het contract.
 • Geen aftrekkingen of kortingen zijn toegelaten.
 • Het zakgeld moet volledig betaald worden ongeacht perioden van inactiviteit, zelfs als de au pair ziek is of het gastgezin (of de au pair) op reis is.
 • Het gastgezin mag meer dan het minimum zakgeld betalen maar zij mogen je nog steeds niet vragen om in ruil meer uren te werken.

Wie betaalt wat?

Gastgezinnen zijn wettelijk verplicht om bepaalde kosten te betalen maar er zijn andere kosten die de au pair moet dekken. Om duidelijke afspraken te hebben met het gastgezin, is het belangrijk om te weten welke kosten worden betaald door wie.

Wat moet het gastgezin voorzien?

 • Gratis eten en onderdak.
 • Zakgeld.
 • Medische verzekering.
 • Repatriëring door ziekte of ongeval.

Gastgezinnen zijn wettelijk verplicht om deze kosten te dekken. Geen uitzonderingen, aftrekkingen of kortingen mogelijk.

Wat moet de au pair dekken?

 • Vliegticket.
 • Taallessen.
 • Persoonlijke kosten.
 • Administratieve kosten van de visum en verblijfskaart.

Gastgezinnen zij niet wettelijk verplicht om deze kosten te betalen. Als ze willen, kunnen ze kiezen om deze kosten toch te betalen, maar ze mogen deze kosten niet aftrekken van het zakgeld noch mogen ze je vragen om extra uren te werken in ruil.

Het is illegaal om minder dan 450€ te betalen! Als het gastgezin bepaalde kosten van je zakgeld aftrekt of het overeengekomen bedrag niet betaalt, kan je klacht indienen bij de arbeidsinspectie.