Niet-Europese au pairs

Derdelanders die naar België willen komen in het kader van een au pair plaatsing, hebben een arbeids-en verblijfskaart nodig. Het gastgezin vraagt de arbeidskaart aan en zowel de au pair als het gastgezin moeten aan de wettelijk voorwaarden voldoen.

 

Arbeidskaart

Zelfs als er een arbeidskaart aangevraagd moet worden, is een au pair geen werknemer. Een arbeidskaart moet aangevraagd worden omdat er geen specifieke administratieve procedure bestaat voor au pairs. De overheid heeft ervoor gekozen om de bestaande procedure voor arbeidskaarten toe te passen.

Als de aanvraag tot een arbeidskaart goedgekeurd wordt, wordt de arbeidskaart gebruikt om een visumaanvraag in te dienen bij de Belgische ambassade om naar België te kunnen reizen. Zodra de au pair in België aangekomen is, moet zij/hij een verblijfskaart aanvragen bij de gemeente.

De arbeidskaart is alleen geldig in België en voor één enkel gastgezin. Deze arbeidskaart laat de au pair niet toe om een andere betaalde job te zoeken. In geval van een rematch, moet er een nieuwe arbeidskaart aangevraagd worden door het tweede gastgezin.

Ben je vrijgesteld van een toeristenvisum?

In principe moet de kandidaat au pair in het land van oorsprong (of in het land waar zij/hij wettig verblijft heeft) verblijven tot de arbeidskaart goedgekeurd wordt. Onderdanen van landen die vrijgesteld zijn van een toeristenvisum mogen naar België komen en vanuit hier de aanvraag tot een arbeidskaart indienen. Hoewel dit perfect mogelijk is, raden wij sterk aan om niet te komen naar België zonder de bijbehorende arbeidskaart!

Naar België komen als toerist is heel riskant voor de kandidaat au pair:

  • Je bent nog niet toegelaten om te werken.
  • Je bent nog geen officiële au pair.
  • Niemand is wettelijk verantwoordelijk voor je verblijf.
  • Je hebt nog geen medische verzekering.
  • De kans bestaat dat je blootgesteld wordt aan misbruiken.
  • Als je na 3 maanden geen arbeidskaart toegekend krijgt, zal je onwettig in België verblijven zonder enige kans op regularisatie.

Als je in België verblijft zonder arbeidskaart en je in het zwart aan het werken bent, dan heb je nog altijd arbeidsrechten:

  • Je hebt recht op een minimumloon als dienstbode.
  • Het gastgezin kan vervolgd worden voor het aanwerven van een werknemer zonder arbeidsvergunning.
  • Je kan klacht indienen tegen je werkgever zonder enkele risico voor jezelf. We kunnen je hiermee helpen!