De au pair overeenkomst

Het Koninklijk Besluit dat het au pair-programma in België regelt, is van toepassing in het hele land maar zijn implementatie en monitoring is een bevoegdheid van de gewesten. Elk gewest heeft de bepalingen van het KB geïmplementeerd in een eigen modelovereenkomst.

Behalve minieme verschillen bevat elke modelovereenkomst dezelfde wettelijke voorwaarden . In België vinden we 4 modelovereenkomsten terug: Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de modelovereenkomst van de Duitstalige Gemeenschap. Deze overeenkomst is geen arbeidscontract, het gaat eerder over een overeenkomst in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma.

De modelovereenkomsten, de nodige documenten en alle informatie voor het aanvragen van een arbeidskaart worden ter beschikking gesteld voor gastgezinnen en au pairs op de officiële websites van de betreffende overheidsdiensten. Alle documenten zijn gratis beschikbaar:

De officiële modelovereenkomsten van de gewesten zijn de enige geldige documenten. Elke andere document die oneerlijke, abusieve of onwettige voorwaarden oplegt, is niet geldig. Als het gastgezin of een au pair-bureau je dwingt om privé of “aanvullende“ contracten, addenda, “family guidelines” “codes of conduct” te ondertekenen, zijn deze geen geldige documenten, zelfs als je deze ondertekend hebt.