Medische kosten & Verzekering

Ongeacht of je derdelander of Europese burger bent, is het gastgezin steeds wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten voor jou om al je medische kosten te dekken, consultaties, medicijnen en hospitalisatie inbegrepen.

De au pair moet nooit zelf betalen voor deze kosten. Elke medische kost moet betaald worden door het gastgezin, voorschotten inbegrepen.

Veel verzekeraars werken op basis van een terugbetaling systeem. In dit geval, moet het gastgezin de onkosten voorschieten en het is aan hen om daarna de terugbetaling te eisen aan de verzekeraar. De au pair moet niets voorschieten. Het gastgezin is de verzekeringnemer en de au pair de verzekerde.

Als het gastgezin de goedkoopste polis neemt en deze geen 100% van de medische kosten dekt, is het gastgezin nog altijd verplicht om de rest te betalen, wat tot hogere uitgaven voor hen kan leiden.

Europese burgers:

Als je Europese burger bent en jij en het gastgezin een officiële au pair overeenkomst ondertekend (en geregistreerd) hebben, is het gastgezin wettelijk verplicht om een aanvullende verzekering afsluiten voor jou. Jouw Europese ziekteverzekeringskaart is niet voldoende!

Nooit, onder geen enkele omstandigheid, mag het gastgezin noch een au pair-bureau de au pair verplichten om de prijs van de medische verzekering terug te betalen!