Europese au pairs

De Belgische au pair-plaatsing werd gecreëerd zonder rekening te houden met de Europese burgers, toch hebben Unieburgers recht op vrij verkeer binnen de Unie. Ze mogen gebruik maken van een au pair modelovereenkomst om hun tijdelijk verblijf in België te officialiseren.

 

Hoewel Unieburgers geen visum of arbeidskaart nodig hebben, moeten zij zich laten registreren in de gemeente als zij meer dan 3 maanden in België willen blijven. Anders riskeren zij om onwettig in België te verblijven.

Als een Unieburger au pair in België wil worden, moet zij/hij en het gastgezin een officieel modelovereenkomst ondertekenen en beide partijen moeten zonder uitzonderingen aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Het modelovereenkomst moet geregistreerd worden in de gemeente om het verblijf van de Europese au pair te officialiseren via het verkrijgen van een Belgische verblijfskaart type “E” voor Europeanen.

Als er geen officieel modelovereenkomst ondertekend of geregistreerd wordt:

  • Ben je geen au pair.
  • Riskeert je om onwettig in België te verblijven.
  • Werk je in het zwart als inwonende dienstbode.
  • Krijgt je alleen een derde van je legaal minimumloon.
  • Heb je geen sociale zekerheid en geen medische verzekering.
  • Word je nergens geregistreerd.
  • Niemand weet dat je hier bent en zo heb je meer kans dat je blootgesteld wordt aan uitbuiting en misbruik.

“Au pair” is niet zomaar een woord maar een officieel verblijfsstatuut. Als je geen au pair contract getekend of geregistreerd hebt, dan heb je nog altijd arbeidsrechten:

  • Je hebt recht op een minimumloon als dienstbode.
  • Het gastgezin kan vervolgd worden voor het aanwerven van een werknemer in het zwart.
  • Je kan klacht indienen tegen je werkgever zonder enkele risico voor jezelf. We kunnen je hiermee helpen!