Au pair agencies

Au pair agencies are not official parties in the Belgian au pair programme. Organising placement of an au pair through an au pair agency is not compulsory.

A host family may organise au pair placement directly at the municipality. All the necessary forms, documents and information for the au pair placement are available free of charge on the official regional websites.

Au pair agencies have no official authorisation for their operations and activities and are not monitored by the government. For this reason, it’s important that both the host family and au pair are well informed about the programme’s legal conditions.

Wil je gebruik maken van een au pair bureau?

If you intend to use the services of an au pair agency, you should be aware of the following:

 • Zij zijn geen autoriteit binnen het au pair programma. Zij zijn privébedrijven zonder officiële bevoegdheden om klachten te behandelen.
 • Zij mogen geen extralegale plichten of bijkomende voorwaarden opleggen in het kader van een au pair plaatsing.
 • Sommige zijn eenmansbedrijven zonder een adequate infrastructuur om diensten van kwaliteit te verlenen.  
 • Zij zijn bedrijven met een winstoogmerk. Gastgezinnen betalen voor het gebruik van hun diensten, dat kan een invloed hebben op hun neutraliteit in geval van geschil tussen de au pair en het gastgezin.
 • Buitenlandse bureaus zijn vaak gewone reisbureaus zonder enkele kennis van de Belgische wetgeving die de au pair plaatsing regelt.

Wanpraktijken

Our helpdesk has determined malpractice on the part of some au pair agencies. Here are the most commonly occurring:

 • Au pairs worden onvolledig of misleidend geïnformeerd over de legale voorwaarden van de au pair plaatsing.
 • Geldboetes voor de au pairs als zij voortijdig stoppen.
 • De au pair wordt gedwongen om de kosten van de medische verzekering terug te betalen.
 • Het gebruik van privécontracten en verschillende soorten van niet-geautoriseerde documenten (addenda, “family guidelines”, “codes of conduct”, “termination agreements”, enz) om extralegale (en onwettige) bepalingen en voorwaarden op te leggen.
 • Au pairs als toerist naar België laten komen om vanaf hier een arbeidskaart aan te vragen. Hoewel dit mogelijk is, brengt dit potentiële risico’s voor de au pair.
 • Het (onwettig) opleggen van extralegale voorwaarden om au pair te worden:
  • Niet-getrouwd zijn
  • Houder zijn van een geldige Europese rijbewijs
  • De plicht om een rematch te zoeken via de au pair bureau, enz.

Belgian au pair placement is regulated by Belgian law and the official Labour Inspectorate is the only body authorised to supervise and monitor compliance with the legal conditions.