What are the legal conditions?

The au pair programme in Belgium is regulated by the Royal Decree of 9 June 1999, with regard to the implementation of the law on the employment of foreign workers . This decree defines the legal conditions for the placement and the conditions that both host family and au pair must meet:

 

For the host family

 • Moet ten minstens 1 kind hebben dat jonger is dan 13 jaar.
 • Moet kinderopvang voorzien overdag voor alle kinderen jonger dan 6 jaar.
 • Moet toegang verlenen tot de woning aan de inspectiediensten.
 • Mag geen 2 au pairs tegelijkertijd ontvangen.

For the au pair

 • Moet tussen 18-25 jaar oud zijn.
 • Naar school zijn geweest tot minsten 17 jaar oud.
 • Basiskennis van de omgangstaal van het gastgezin.
 • Nog nooit eerder een Belgische arbeidskaart gehad hebben.
 • Mag geen ander betaald werk aannemen tijdens de plaatsing.

The placement

 • Het gastgezin en de au pair moeten een officieel Belgisch modelcontract ondertekenen. Dit modelcontract moet geregistreerd worden bij de gemeente.
 • De au pair plaatsing heeft een maximale duur van een jaar (zowel voor unieburgers en derdelanders). Na een jaar, is er geen vernieuwing mogelijk.
 • Een au pair mag één keer van gastgezin wisselen maar alleen voor de tijd die er rest van haar/zijn jaar als au pair.
 • Het gastgezin is wettelijk verplicht om minstens 450€ zakgeld per maand te betalen ongeacht perioden van inactiviteit. Zelfs als de au pair op reis of ziek is.
 • De au pair mag tot een maximum van 20u per week en 4u per dag helpen met lichte huishoudelijke taken.
 • De au pair is geen werknemer. Ze mogen alleen helpen met lichte huishoudelijke taken. Ze mogen niet alle huishoudelijke taken op zich nemen.
 • De au pair moet geregistreerd worden in een officiële taalschool om een van de officiële talen te leren (Nederlands, Frans of Duits). Dit is verplicht, niet optioneel!
 • Het gastgezin is wettelijk verplicht om de au pair een persoonlijke slaapkamer aan te bieden met de bijbehorende voorzieningen.
 • De au pair moet vrije toegang tot de woning hebben.
 • De gastgezin is wettelijk verplicht om een medische verzekering af te sluiten voor de au pair die alle medische kosten dekt (consultaties, medicijnen en hospitalisatie). De eventuele repatriëring door ziekte of ongeval moet ook gedekt worden door een verzekering.
 • De au pair moet wekelijks minstens een volledige dag vrij hebben.