Op welk loon heb ik recht?

Hier leggen we je uit wat je minstens moet verdienen. Er zijn ook regels over hoe je baas je moet betalen je vindt er meer info over hier.


Algemene regels

  • Je hebt altijd recht op het wettelijke minimumloon.
  • Je loon moet aan jou persoonlijk op regelmatige momenten betaald worden.
  • Alleen jij kan beslissen wat je met je loon doet.
  • Er zijn strikte regels voor betaling in natura (dat betekent met iets anders dan geld, bijvoorbeeld met eten of een woning).
  • De betaling van je loon mag nooit afhangen van winst of verlies van je werkgever.
  • Je baas mag je niet minder betalen als hij vindt dat jou werk niet goed is gedaan.
  • Er bestaat niet zoiets als een proefperiode waarin je gratis moet werken.
  • Je werkgever moet ook een deel van je kosten voor het transport naar je werk betalen.

Minimumlonen

De minimumlonen gelden in België ook voor clandestien en zwartwerk. Het precieze minimumloon dat je moet krijgen hangt af van het soort werk dat je doet, van je leeftijd, je diploma’s en hoe lang je al gewerkt hebt. Het loon per uur moet soms ook hoger zijn wanneer je heel veel uren werkt of avondwerk of weekendwerk doet. Als je wil weten of je een correct loon krijgt, contacteer je best de vakbond of de inspectiediensten. Deze minimumlonen worden bijna jaarlijks aangepast.

Het algemeen minimumloon is (sinds 1 april 2024) €2.029,88 per maand als je 38u per week werkt. Of €12,33 per uur. Je kan dus nooit minder verdienen dat dit loon. De meeste sectoren hebben zelfs een hoger minimumloon.

Enkele voorbeelden :

Als je in de bouw werkt is het bruto-minimumloon € 17,157 per uur (geldig op 1 juli 2023)
Als je voor een schoonmaakbedrijf werkt is het bruto minimumloon € 15,6570 per uur (geldig op 1 januari 2023)

Hier vind je het correcte loon als je werkt met dienstencheques of als huispersoneel.

Bruto en netto

Alle lonen die de wet vastlegt, zijn brutolonen. Als je wit werkt, dan zou de werkgever een deel van dat brutoloon aan de belastingen betalen en een ander deel aan de sociale zekerheid. Alleen wat er daarna overblijft, krijg je zelf in handen. Dat loon noemen we het nettoloon.

Stel bijvoorbeeld dat je 21 jaar bent. Als je dan 38u per week werkt krijg je voor een maand:

€ 1.954,99 brutoloon
– €7,01 RSZ
– €117,03 voorheffing
= €1.830,95 nettoloon

Let op! Wanneer er voor een bepaalde sector geen minimumloon is afgesproken, dan moet je minstens het algemeen minimumloon krijgen. Niemand mag in België minder verdienen dan dit loon! Het algemeen minimumloon is (sinds 1 september 2021) € 1.658,19 per maand als je 38u per week werkt.