Hoe moet je baas jouw loon betalen?

Je baas moet normaal je loon storten op een bankrekening. Er zijn hier uitzonderingen op. Soms stelt de werkgever zelf iets anders voor al mag dit wettelijk niet. Je vindt hier de meest gangbare manieren.

Je werkgever stort het loon op jouw eigen bankrekening

Volgens de wet is je werkgever verplicht om je loon uit te betalen op je bankrekening behalve in enkele sectoren. Als het kan, kies dan voor deze methode. Met je rekeninguittreksels kan je dan ook bewijzen wat je gekregen hebt.

Je werkgever geeft je je loon direct in handen (cash)

Hoewel dit wettelijk enkel is toegestaan in de een beperkt aantal sectoren (land – en tuinbouw en diamantsector). Betalen de meeste bazen cash bij clandestien werk. Hou dan goed bij hoeveel loon je hebt gekregen en hoeveel je nog moet krijgen. Volgens de wet moet je werkgever jou een papier laten tekenen waarop staat hoeveel je gekregen hebt. Bij clandestien of zwartwerk zal de baas dit vaak niet doen. Probeer hem te overtuigen dit wel te doen om misverstanden later te vermijden. Zorg dat je hiervan een kopie krijgt, liefst ondertekend door je baas. Teken natuurlijk enkel een papier waar het bedrag op staat die je ook echt hebt gekregen.

Je werkgever betaalt je loon in natura

Werkgevers moeten je in geld betalen. Ze mogen een deel van je loon met iets anders dan geld betalen, bijvoorbeeld met eten of een woning. Dat is betaling ‘in natura’. Dit is door de wet strikt geregeld. De betaling in natura moet in een schriftelijk contract vermeldt worden. Als je geen schriftelijk contract hebt, is betaling in natura niet mogelijk.
In ieder geval moet je baas minstens 60% van je loon in euro’s uitbetalen. Voor huispersoneel zijn er specifieke regels je kan ze hier raadplegen. Contacteer een gespecialiseerde dienst voor meer informatie (FAIRWORK Belgium of Vakbonden of Inspectie).

De baas bewaart het geld

Gezien het zeer moeilijk is om een bankrekening te openen voor iemand zonder wettig verblijf stelt de werkgever soms voor een deel van het geld bij te houden om het dan te geven wanneer je het nodig hebt. Ga hier niet op in. Als de tewerkstelling dan fout loopt weigert de werkgever om het resterende bedrag te betalen.

Als je iemand jou geld laat bijhouden maak dan altijd een document door beide partijen ondertekend waarop duidelijk staat dat de persoon die het geld bijhoudt alles altijd onmiddellijk moet geven als je er naar vraagt.

Let op! Je werkgever is verplicht jou regelmatig te betalen voor je werk! Hij mag nooit zeggen dat je geen loon kan krijgen omdat je geen bankrekening, verblijfsvergunning of werkvergunning hebt. Let op! Als een werkgever een factuur vraagt ga hier niet op in. Vraag niet aan een vriend met een bedrijf om een factuur op te maken. Je werkt dan immers mee aan factuurfraude en bent zelf strafbaar. Dit zorgt er ook voor dat het nadien onmogelijk wordt om je loon van je werkgever te eisen via de rechtbank.