Kan ik klacht indienen bij de inspectie?

De arbeidsinspectiediensten zijn veilige plaatsen. Ze hebben als eerste taak om de rechten van werknemers te beschermen. Ook jouw rechten! Je kan bij de verschillende inspectiediensten informatie vragen over je rechten. In elke grote stad zijn er permanenties waar je per telefoon of aan het loket anoniem en gratis je vragen kan stellen. Wees niet bang om van deze diensten gebruik te maken ook al ben je zonder wettig verblijf!

In elk geval stap je met een klacht over je werkgever beter naar de inspectie en niet naar de politie. De arbeidsinspecteurs kennen de wetten rond arbeid. Bovendien zullen ze je helpen zonder je naam door te geven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De politie is niet gespecialiseerd in arbeidsrecht en zal je dus niet kunnen verder helpen. De kans is ook groter dat de politie dienst vreemdelingen zaken contacteert.

Als jij een klacht indient. En die klacht ernstig genoeg is en je de nodige bewijzen kan voorleggen, zal de inspectie de zaak onderzoeken. Een klacht is altijd vertrouwelijk tenzij jij toestemming geeft om je naam bekend te maken. Je naam zal dus aan niemand doorgegeven worden. Als je echter nog loon wil bekomen moet je de inspectie toestemming geven om je naam te vermelden als hij de werkgever contacteert. Het kan ook zijn dat de inspectie je betrapt op de werkvloer je kan hier meer lezen over wat je dan moet doen.

Wie financiële steun krijgt van het OCMW, moet weten dat er bij de vaststelling van zwartwerk waarschijnlijk geen steun meer zal uitbetaald worden.

Als de inspectie na het onderzoek besluit dat de werkgever de wet overtrad, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • De inspectie kan aan de werkgever een voorstel doen om een overtreding te ‘herstellen’ en vragen om niet-betaalde lonen uit te betalen.
  • De inspectie kan de zaak doorgeven aan de rechtbank.
  • Als de rechtbank beslist om niet te vervolgen, kan de inspectie een administratieve boete opleggen.

Als de zaak voor de rechtbank wordt gebracht en je wil je loon van je werkgever bekomen dan moet je, je melden als benadeelde persoon. Als de baas enkel een boete krijgt en je wil je loon ontvangen dan kan je hem voor de rechtbank brengen. Je vindt hier meer info.