Kan ik mijn baas voor de rechtbank brengen?

Je kan zelf je werkgever voor de rechtbank brengen. Natuurlijk zal je wel de nodige bewijzen nodig hebben om de zaak te kunnen winnen. Het is daarom misschien beter om eerst klacht neer te leggen bij de arbeidsinspectie. Misschien kunnen zij de zaak oplossen of kan er door het onderzoek meer bewijs worden verzameld.

Jezelf burgerlijke partij stellen in een rechtszaak

Als na het onderzoek van de inspectie blijkt dat de zaak voldoende ernstig is, kan de inspecteur een rapport maken (een ‘proces verbaal’) en doorgeven aan de rechtbank. Daar wordt dan beslist of je werkgever voor de rechter moet komen of niet.

Als je werkgever wordt veroordeeld, dan zal hij waarschijnlijk boetes en belastingen moeten betalen. In ernstige gevallen kan je werkgever ook een gevangenisstraf krijgen. Het geld dat hij moet betalen gaat naar de staat.

Als jij zelf nog een schadevergoeding of loon wilt opeisen, moet je dit speciaal aan de rechter vragen: je moet je burgerlijke partij stellen. Dat betekent wel dat je je naam moet bekend maken. Je zoekt daarvoor best professionele hulp. (FAIRWORK Belgium een vakbond of een advocaat). Voor jouw als werknemers is hier geen enkel risico aan verbonden.

Je brengt je werkgever zelf voor de rechtbank

Als de rechtbank na je klacht je werkgever niet naar de arbeidsrechtbank brengt, dan kan je zelf je werkgever voor de rechter dagen. Je moet dan zeker voldoende bewijzen hebben. Laat je daarvoor altijd bijstaan door een advocaat, FAIRWORK Belgium, vakbond, … Als je zelf je werkgever voor de rechtbank brengt en je verliest de zaak dan zal je kosten voor de procedure moeten betalen.

Als je bepaalde stappen riskant vindt, laat je dan begeleiden door een hulpverlener, een vriend(in) die wel verblijfspapieren heeft, FAIRWORK Belgium, je vakbond … Zij kunnen vooraf informatie vragen zonder je naam door te geven. Wees zo eerlijk en volledig mogelijk tegenover de mensen bij wie je hulp zoekt. Alleen dan kunnen zij je echt helpen.

Hulp bij een rechtszaak

Heel wat advies over wetten en regels kan je krijgen bij sociale diensten, vakbonden, enzovoort. Je kan ook naar een bureau voor juridische bijstand gaan. Zij geven advies als je een klacht wil indienen of jezelf burgerlijke partij stellen in een rechtszaak.


Voor echte rechtszaken en een aantal andere procedures, heb je een advocaat nodig. Organisaties die vaker met mensen zonder wettig verblijf werken, kennen meestal wel goede advocaten die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenrecht. Vakbonden en FAIRWORK Belgium kunnen je misschien namen geven van advocaten die gespecialiseerd zijn in arbeidsrecht.


Een goede advocaat is eerlijk en vertelt je wat wel en niet mogelijk is. Hij/zij geeft je toegang tot alle documenten. Vertrouw een advocaat niet als je geen informatie krijgt over wat hij of zij voor jou doet.

Wat kost een advocaat?

Wie geen advocaat kan betalen, kan bij de bureaus voor juridische bijstand om een pro Deo-advocaat vragen. Voor een verblijfsdossier krijg je die gegarandeerd. Voor andere zaken moet je het eerst navragen..

Als je geen pro Deo advocaat wil of je teveel verdient dan kan je altijd zelf een advocaat in dienst nemen. Vraag duidelijke afspraken over de prijs bij je eerste bezoek. Vraag daarvan een bewijs op papier.

Vakbonden helpen hun leden gratis bij het verdedigen van hun arbeidsrechten. Je moet dan wel al een tijdje lid zijn (soms 6 maanden, soms 1 jaar). Je wordt dus best al lid van de vakbond vooraleer je problemen krijgt.

Opgelet! Het is verboden om een valse naam of een naam van iemand anders te gebruiken. Als dit ooit ontdekt wordt, kunnen jij en de persoon die je zijn identiteit heeft gegeven, gestraft worden. Papieren waarop een valse naam staat in plaats van jouw echte naam, kan je ook nooit meer als bewijs gebruiken!

Opgelet! Als je te lang na de feiten naar het gerecht gaat, mag de rechter geen uitspraak meer doen. Hoe sneller je handelt, hoe beter. Het gerecht in België werkt echter traag. Een proces kan enkele jaren duren.