Wat moet ik doen als de inspectie mij betrapt tijdens een controle?

De inspectie kan op eigen initiatief beslissen om een controle uit te voeren op de werkplaats. Als ze dan werknemers zonder wettig verblijf aan het werk vinden, moeten ze hun namen wél doorgeven aan de politie en Dienst Vreemdelingenzaken.

Vertel de waarheid

Je zal niet gestraft worden omdat je clandestien aan het werk was. Enkel je werkgever kan daarvoor worden bestraft. Jij kan alleen maar winnen als je aan de inspecteur de waarheid vertelt. Wat je ook vertelt op je verblijfsrecht zal dit geen impact hebben. Denk eraan dat de inspecteur vooral wil dat de rechten van alle werknemers gerespecteerd worden!

  • Vertel altijd hoe lang je gewerkt hebt en hoeveel loon je hebt gekregen. De inspecteur zal dan controleren of je nog loon moet krijgen. Jij kan dat loon dan later vragen!
  • Laat ook je (echte) naam achter bij de inspecteur. Als je wordt uitgewezen, geef dan je naam en contactgegevens door aan iemand in België die je vertrouwt: een sociale dienst, FAIRWORK Belgium , vakbonden ,… Zij kunnen achteraf onderzoeken of je nog loon of andere zaken kan krijgen, zelfs als je niet meer in België bent!

Indien een werknemer zonder wettig verblijf betrapt wordt op de werkvloer, dan gaat de inspectie er vanuit dat je minstens drie maanden voor deze werkgever werkte en hier dus loon moet voor krijgen. Enkel als de werkgever kan bewijzen dat je minder dan drie maanden voor hem gewerkt hebt, heb je geen recht op die drie maanden loon. Je krijgt dit loon niet automatisch, doe dus een beroep op een organisatie die je kan ondersteunen (FAIRWORK Belgium of een vakbond).

Maar mijn werkgever zegt …

Een werkgever zal je aanraden om je te verstoppen of weg te lopen als er controle is. Neem geen onnodige risico’s waarbij je jezelf in gevaar brengt. Hou er ook rekening mee dat als de inspectie je vaststelt op de werkvloer dat een bewijs is dat je er ook echt hebt gewerkt.

Werkgevers vragen vaak om te liegen tegen de inspectie. Ze vragen om te zeggen dat je een klant bent of dat het je eerste dag op het werk is. Dit zorgt er echter voor dat jij nadien je loon niet meer kan vragen, je kan echter wel nog steeds worden uitgewezen omdat je geen wettig verblijf hebt. Het is dus nooit in jou belang om te liegen maar wel in het belang van de werkgever. Vertel dan ook altijd de waarheid.

Opgelet! Jij en je collega’s lopen dan het risico om een bevel te krijgen om het grondgebied te verlaten, opgenomen te worden in een gesloten centrum, uitgewezen te worden en een inreisverbod voor de Europese Unie te krijgen. Dit risico loop je niet als je zelf klacht neerlegt bij de arbeidsinspectie.