Kan ik een boete krijgen voor werken in het zwart?

Als je wettig verblijf hebt en je ontving een uitkering (werkloosheidsuitkering, leefloon, …) dan kan je verplicht worden om ze terug te betalen. Als je geen uitkering ontvangt kan je een boete krijgen van €80 tot €800.

Er zijn echter drie uitzonderingen je krijgt deze boete niet als:


• Je zelf klacht neerlegt bij de inspectie tegen de werkgever voor er een controle plaats vindt.
of
• Inspecteurs vaststellen bij de controle dat je misschien slachtoffer van mensenhandel bent.
of
• Inspecteur vaststellen bij de controle dat je slachtoffer bent van economische uitbuiting.