Wat is wit werk?

Elke werkgever moet aan de overheid aangeven wie er voor hem werkt en hoeveel hij daarvoor betaalt. De mensen die voor hem werken betalen dan automatisch belastingen en sociale zekerheidsbijdragen van hun loon (zie uitleg over bruto- en nettoloon ). Daarnaast moet de werkgever zelf nog een extra bedrag betalen aan de overheid. Als jouw baas dat allemaal doet dan ben jij aan het witwerken.

Wie wit werkt, kan zich aansluiten bij een ziekenfonds, waardoor je medische kosten voor een groot deel terugbetaald worden. Als je om één of andere reden niet kan werken of met pensioen gaat, krijg je een uitkering. Dat gebeurt met het geld dat je aan de sociale zekerheid betaalt, het wordt dus gebruikt als een soort verzekering voor al wie het moeilijk heeft.

Opgelet! Soms wordt het feit dat je als werknemer werkt (ook al heb je geen wettig verblijf) toch aangegeven bij de sociale zekerheid. In dat geval heb je waarschijnlijk wel recht op kinderbijslag, aansluiting bij een ziekenfonds en zelfs pensioen. Je kan geen werkloosheidsuitkeringen krijgen en zolang je geen verblijfsvergunning hebt, bij een controle kan je nog altijd het land uitgewezen worden. Je werkt in dat geval wit, maar nog steeds clandestien.

Wat is sluikwerk?