Hoe kan ik mijn arbeidsrechten afdwingen?

We verwijzen heel vaak naar arbeidsrechten die iedere werknemer heeft. Het is natuurlijk belangrijk dat die er zijn maar ze zijn enkel nuttig als je er ook gebruik van kan maken. Lees hier de eerste stappen die je moet zetten en wat je dan verder kan doen.

Verzamel bewijzen

Om je rechten af te dwingen moet je kunnen bewijzen dat je voor een bepaalde werkgever hebt gewerkt. Kijk hier om te zien wat allemaal bewijzen zijn.

Welke stappen om mijn rechten af te dwingen.

Zelf onderhandelen
Sommige werkgevers staan open voor een gesprek. Misschien kunnen collega’s daarbij helpen. Als je baas je echter mishandelt of niet betaalt, kan je beter weggaan. Werkgevers die beweren dat ze later zullen betalen, doen dat dikwijls toch niet.

Hulp vragen
Soms helpt het als iemand mét papieren meegaat naar je baas of voor jou bemiddelt. Zo’n bemiddeling heeft vaak meer kans op slagen dan een officiële klacht. Je zal misschien wel een compromis moeten sluiten, en je moet erop kunnen rekenen dat je baas de afspraken zal naleven. Ook de klanten van je baas kunnen soms druk uitoefenen.

Als je geen akkoord met je baas kan bereiken, kan de getuigenis van de tussenpersoon nuttig zijn bij eventuele verdere stappen. Je kan ook altijd contact opnemen met gespecialiseerde diensten zoals FAIRWORK Belgium of een vakbond met de vraag of ze je kunnen helpen.

Klacht indienen of naar de rechtbank stappen

Je kan ook een klacht indienen bij de arbeidsinspectie je vindt hier meer informatie.

Of je kan ook naar de rechtbank stappen hier vind je nodige informatie.

Let op! Teken nooit iets (een papier/een contract, …) waarvan je de inhoud niet begrijpt! Laat je contract eventueel door iemand anders nalezen die je uitleg kan geven vóór je tekent. Vraag altijd een kopie voor jezelf.

Let op! Pleeg zelf geen strafbare feiten om je rechten af te dwingen. Gebruik nooit bedreigingen, fysiek geweld of diefstal. Dit kan je rechten in gevaar brengen.