I have had an accident at work. What now?

Neem nooit onnodige risico’s. Het is de plicht van de werkgever om een gezonde en veilige werkomgeving te creëren. Als de werkgever je vraagt om dingen te doen waar je je niet veilig bij voelt doe het dan niet! Heel vaak zal de werkgever zijn verantwoordelijkheid niet nemen als je een arbeidsongeval hebt. Neem dan ook geen extra risico’s om hem te plezieren. Als je slachtoffer bent van een arbeidsongeval laat je, je bijstaan door een gespecialiseerde organisatie om het ongeval aan te geven, bijvoorbeeld FAIRWORK Belgium, Fedris of een vakbond.

General rules

 • The employer must ensure a healthy and safe working situation. He must give you protective clothing if the work is dangerous.
 • If you have an accident at your work, or on the way to or from work, this is deemed an accident at work.
 • Even if the accident was caused by your own fault (for example, you were careless), you must be compensated. But not if you deliberately caused an accident!

What am I entitled to?

If the accident at work is proven, the insurance company or Fedris will pay you the following:

 • Al je medische kosten. Een uitkering voor de tijd dat je niet kan werken door het ongeval.
 • Als je de rest van je leven niet meer voor 100% kan werken door het ongeval, behoud je een uitkering voor altijd ook als je verhuist naar een ander land of zonder wettig verblijf in België blijft.
 • Als de werknemer overlijdt kan de partner en zijn minderjarige kinderen een vergoeding krijgen.

What should I do?

In België zijn werkgevers verplicht om een verzekering voor arbeidsongevallen te hebben, ook voor hun werknemers zonder wettig verblijf. Er bestaat een speciale overheidsinstelling die dat controleert: Fedris. Als je baas geen verzekering had afgesloten, kan Fedris zelf de nodige kosten vergoeden na een arbeidsongeval. Het zal die kosten dan doorrekenen aan je werkgever.

 • Een arbeidsongeval moet door je werkgever binnen de 8 dagen bij de verzekeringsmaatschappij aangegeven worden.
 • Als je baas geen aangifte heeft gedaan, kan jij dit zelf doen. Liefst zo snel mogelijk maar zeker binnen 3 jaar.
 • Als je die aangifte doet, moet je kunnen bewijzen dat het ongeval is gebeurd terwijl je voor je baas aan het werken was. Verzamel daarom al bewijzen voor er iets gebeurt!
 • Als je de verzekeringsmaatschappij van je werkgever niet kent, kan je aangifte doen bij Fedris.
 • Bij dodelijke ongevallen moet de familie aangifte doen. De familie heeft dan immers recht op een schadevergoeding.

Opgelet! Fedris en de verzekering hebben soms veel tijd nodig om te beslissen of ze je zullen uitbetalen. Start daarom altijd eerst een procedure voor Dringende Medische Hulp zodat je ziekenhuis en dokters kosten al worden betaald.