How can I prove that I have worked?

Documentary evidence of your employment is very important. Particularly if you have no written contract. If any problems do occur, you have to be able to prove that you’re telling the truth. The following tips can help you gather good evidence.

Tips

If you have a smartphone, use it to gather evidence. To make sure you don’t lose the evidence if your smartphone is lost or stolen, store this information in the cloud.

Save all documents

 • Hou alles wat je op papier hebt goed bij of neem er een kopie of duidelijk leesbare foto van: badges, nota’s, bonnetjes,… Laat afspraken als het kan ondertekenen door je baas. Zorg dat er een datum op staat.
 • Schrijf zoveel mogelijk de precieze datum (dag/maand/jaar) op als je iets noteert. Hoe preciezer je verhaal, hoe sterker het is.
 • Als er een ongeval gebeurt tijdens je werk, hou dan alle papieren bij van het ziekenhuis en van de dokters waar je bent geweest. Vertel hen dat je een arbeidsongeval hebt gehad. Vraag hen om dat ook zo te noteren in hun attesten. Vraag ook een attest van arbeidsongeschiktheid.

Gather information about your employer

 • Hou de correcte en volledige naam van je werkgever bij verzamel ook zijn telefoonnummer, persoonlijk adres, nummerplaat, …
 • Zoek de correcte en volledige naam op van het bedrijf van je werkgever. Die naam staat op officiële documenten zoals een bestelbon, factuur of op een visitekaartje. Vind je zo’n document niet, hou dan zoveel mogelijk informatie bij, zodat de juiste naam kan opgezocht worden: het adres, wat het bedrijf doet, namen van andere bedrijfjes van je werkgever, etc. In de voeding en horeca kun je bijvoorbeeld een foto nemen van de blauwe affiche aan de deur.
 • Probeer het BTW-nummer of het handelsregister van je baas te kennen. Er kan dan heel wat informatie opgezocht worden.
 • Hou alle berichten van je werkgever bij zowel sms als WhatsApp. Film je scherm zoals we tonen in onderstaande video en sla het op. Zo vermijd je dat ze verdwijnen als je werkgever het gesprek wist.

Here is the link to the instruction video for iPhones.

Collect information about your workplace(s)

 • Schrijf op waar (adressen) en wanneer (datum en uren) je gewerkt hebt met zoveel mogelijk details.
 • Neem herkenbare foto’s en videofilmpjes van je werkplaats en van jezelf terwijl je aan het werk bent. Zorg dat de plaats waar je werkt ook herkenbaar is.
 • Vergeet niet de straatnaam en het huisnummer van je werkplaats(en) op te schrijven. Misschien ook van de huizen en de winkels in de buurt.
 • Maak ook een beschrijving van de werkplaats (bv. de binnenkant van een huis of een werf). Daardoor kan je aantonen dat je echt op die plaats was.
 • Noteer ook de naam van firma’s die op je werkplaats komen leveren of de op dezelfde werken.
 • Op grotere werven is er soms een veiligheidsfirma die opschrijft wie binnen en buiten gaat. Schrijf zeker de naam van die firma op. Hou badges goed bij of maak een kopie of foto.

Gather information about your colleagues and customers

 • Hou zeker alle telefoonnummers bij.
 • Vraag aan buren, collega’s enzovoort of ze eventueel voor jou willen getuigen. Schrijf ook hun telefoonnummers op.
 • Noteer nummerplaten van de auto’s die je op je werk tegenkomt. Bv. van de auto van je baas, van de klant waar je aan het werk bent of van de andere mensen die er aan het werk zijn.
 • Ken je de familienaam van de mensen waarmee je werkt?
 • Soms is de naam waarmee je iemand aanspreekt, niet de officiële naam (bv. Mieke heet eigenlijk ‘Maria’).
 • Wie bracht je naar het werk? Wie liet je binnen?

How to pass on documentary evidence

If you have a case with FAIRWORK Belgium, you can pass the photos and videos on to us. This video will show you how.

Here is the link to the instruction video for iPhones.

Important: Always save as much information as you can. That way, if there are ever any problems, you will at least be prepared. If you only start gathering evidence after you have been fired, it is often more difficult to find documentary evidence.