Do I have to keep working if I’m pregnant?

A pregnant woman:

  • May not be fired because she is pregnant.
  • May not do perform kinds of dangerous work.
  • May not work overtime.
  • Is entitled to maternity leave.

Elke vrouw die werkt heeft in de periode voor en na haar bevalling het recht om een tijdje thuis te blijven (dit heet moederschapsverlof). Als je zwart werkt, kan je voor die periode geen uitkering krijgen. Toch is het belangrijk dat je na een bevalling voldoende rust neemt. Probeer hierover met je werkgever afspraken te maken. Je kan je tijdens je zwangerschap en voor de bevalling zelf laten begeleiden door een dokter via de procedure voor Dringende Medische Hulp.