Dois-je continuer à travailler si je suis enceinte ?

Une femme enceinte :

  • Ne peut pas être licenciée parce qu’elle est enceinte
  • Ne peut pas effectuer certaines tâches dangereuses
  • Ne peut pas prester d’heures supplémentaires
  • A droit à un congé de maternité

Elke vrouw die werkt heeft in de periode voor en na haar bevalling het recht om een tijdje thuis te blijven (dit heet moederschapsverlof). Als je zwart werkt, kan je voor die periode geen uitkering krijgen. Toch is het belangrijk dat je na een bevalling voldoende rust neemt. Probeer hierover met je werkgever afspraken te maken. Je kan je tijdens je zwangerschap en voor de bevalling zelf laten begeleiden door een dokter via de procedure voor Dringende Medische Hulp.