Welke afspraken maak ik met mijn baas voor ik start met werken?

Als je wit werkt , worden de afspraken tussen de werkgever en de werknemer meestal op papier gezet: er is dan een geschreven ‘arbeidscontract’ of ‘arbeidsovereenkomst’. Daarin staan de naam van de werkgever en de werknemer, het soort werk, de werkuren en het loon. Het contract moet ondertekend worden door jou en je werkgever. Hou het goed bij!

Als je geen geschreven contract kan krijgen, maar je werkt toch voor iemand in ruil voor een loon, dan heb je een mondeling contract. Dit is even geldig als een schriftelijk contract, maar is moeilijker te bewijzen achteraf. Een mondeling contract is altijd van onbepaalde duur, dit wil zeggen dat het officieel pas eindigt als je volgens de juiste procedure ontslag krijgt of neemt.

Probeer in elk geval duidelijke afspraken te maken en probeer ze op een andere manier vast te leggen. Stuur bijvoorbeeld een bericht via je telefoon met de afspraken en vraag of je het zo goed begrepen hebt. Of probeer het gesprek met de werkgever op te nemen. Hoe je dit doet vind je terug op deze pagina . Heb je een goede relatie met je werkgever, praat dan met hem of haar over de informatie uit deze website. Weet dat je rechten hebt en vraag dat deze gerespecteerd worden.

Let op! Teken nooit iets (een papier/een contract, …) waarvan je de inhoud niet begrijpt! Laat je contract eventueel door iemand anders nalezen die je uitleg kan geven vóór je tekent. Vraag altijd een kopie voor jezelf.