Werknemers en werkgevers wat is het verschil?

Welke rechten je hebt hangt af van welk statuut je hebt. Zorg dus dat het altijd duidelijk is voor jou in welke situatie  je werkt ook als je zonder wettig verblijf bent.

Werknemer

Een werknemer is iemand die werkt voor een baas. Die baas zegt wanneer en waar je moet werken, betaald jou het loon, geeft jouw het materiaal om mee te werken en controleert je werk. Een ander woord voor een baas is werkgever.

Wie is je werkgever?

Officieel is je werkgever degene die beslist:

  • of je werk krijgt
  • hoeveel je zal verdienen
  • die je loon uitbetaalt
  • wat je moet doen en wanneer je moet beginnen en ophouden met werken
  • met welk materiaal je moet werken
  • of je werk goed gedaan is.

Let op! Speel geen tussenpersoon voor je baas door zelf collega’s te zoeken en uit te betalen. Dan wordt je  een sluikwerker en verlies je al je arbeidsrechten.

Let op! Als je werkgever aan jou voorstelt om als zelfstandige te werken: ga daar niet op in! Als je werkgever dan je rechten niet respecteert, is het veel moeilijker om daar iets aan te doen. Als je geen wettig verblijf hebt, word je alleen maar kwetsbaarder. Soms zal een werkgever je ook verblijf beloven via deze manier. Dit is onmogelijk hij liegt dus.