What is the risk for my employer if I have no documents?

  • Een werkgever kan zware straffen krijgen als hij mensen in het zwart of clandestien laat werken. Dat kan een grote boete of een gevangenisstraf zijn. De straffen zijn het zwaarst voor clandestien werk.
  • De straffen voor je baas kunnen nog strenger worden als hij andere regels van de wet niet naleeft. De belangrijkste regels vind je verder op deze pagina .

Don’t let your employer scare you by threatening to go to the police. They risking big problems themselves!

Important: Even helping a friend, paid or unpaid, is working off the books. If the inspectorate catches you, it is in your best interests not to lie. With an honest story, you will not be punished unnecessarily. Voluntary work is not officially allowed for people without legal residence, although this is not being penalised at present. Unless your voluntary work is a hidden form of employment.