Mag ik vrijwilligerswerk doen?

Opgelet! Als je zonder wettig verblijf bent mag je geen vrijwilligerswerk doen voor een organisatie. Je zal niet gestraft worden omdat je vrijwilligerswerk doet. Enkel de organisatie waar je vrijwilligerswerk doet kan daarvoor bestraft worden.

Momenteel is er een gedoogbeleid. Dit wil zeggen dat organisaties die vrijwilligers zonder wettig verblijf hebben niet worden vervolgd. Er is natuurlijk geen garantie dit gedoogbeleid kan immers op elk moment worden ingetrokken en de organisatie kan toch worden vervolgd.

Als je toch als vrijwilliger werkt bij een organisatie zijn alle geldende wetgeving voor vrijwilligers ook van toepassing op jou. Je moet een informatienota krijgen, er moet een verzekering zijn voor jou, …

Vrijwilligerswerk zonder ondergeschikt verband

Juridisch is het toegelaten voor iemand zonder wettig verblijf om vrijwilligerswerk te doen als dit gebeurt zonder dat er sprake is van “ondergeschikt verband”. Dit wil zeggen zonder dat er niemand is die zegt wat de vrijwilliger moet doen.

Wij hebben echter geen enkele vrijwilligerswerk kunnen bedenken waar er geen discussie kan over bestaan of het al dan niet “ondergeschikt verband” is. Juridisch kan het dus als deze voorwaarde is voldaan maar in de praktijk is het onduidelijk of op zijn minst onzeker wat zou kunnen vallen onder dit type van vrijwilligerswerk.

Het is niet omdat je het vrijwilligerswerk noemt dat het ook als vrijwilligerswerk wordt beschouwt. Als je binnen een organisatie hetzelfde werk doet als iemand die hiervoor een loon krijgt dan zal dit niet beschouwd worden als vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligerswerk krijg je nooit een loon.