Hulp voor jongeren

Als jonge volwassen heb je soms problemen of bezorgdheden die in principe niets hebben te maken met je arbeidssituatie als au pair (of misschien wel), maar dat niet opgelossen worden via het indienen van een klacht in de arbeidsinspectie.

Heb je vragen over depressie? Vragen over seks?  Vragen over zwangerschap? Vragen over drugs? Over pesten? of heb je misschien gewoon iemand nodig om te praten? Iedereen kent moeilijke momenten en je hebt ook recht op goede hulp. Er zijn hiervoor een aantal gespecialiseerde organisaties die hulp en oriëntatie aanbieden aan jongeren zoals jezelf.

Vlaanderen & Brussel (Nederlandstalig)

In Vlaanderen en Brussel kan je terecht bij het Jongeren Advies Centrum (JAC) van het CAW. Je kan naar het JAC-CAW langsgaan voor:

  • Ontmoetingen: Het JAC organiseert verschillende ontmoetingsmomenten met jongeren in verschillende locaties in Vlaanderen en Brussel waar je gewoon kan langsgaan om er met iemand te kunnen babbelen.
  • Informatie & advies: In alle vertrouwen kan je het JAC contacteren om je problemen te vertellen. Ze bieden een luisterend oor en ze gaan samen met jou op zoek gaan naar oplossingen.
  • Begeleiding: Als je langer ondersteuning nodig hebt, kunnen ze een begeleiding voor jou starten. Er zijn verschillende vormen van begeleiding (woonbegeleiding, bij problemen thuis of in je relatie, bij persoonlijke problemen, enz)
  • Onderdak: Indien nodig, gaat het JAC samen met jou op zoek naar een gepast vorm van opvang
  • Crisishulp: Als je in een dringende moeilijke situatie zit, kan je het Tele-Onthaal van het JAC contacteren op het nummer 106. Dit nummer is bereikbaar 24/24 en 7 dagen op 7 bereikbaar

De diensten van het JAC zijn gratis en je kan ze contacteren in het Nederlands of in het Engels.

Jongeren van 12 tot 25 jaar oud kunnen contact nemen met het JAC op het nummer 02 486 45 01 of via email: jac@cawbrussel.be

Mensen ouder dan 25 jaar kunnen contact nemen met de volwassenwerking van het CAW op het nummer: 02 486 45 02 of via email: onthaal@cawbrussel.be

Brussel & Wallonië (Franstalig)

Voor hulp bij Franstallige organiaties in Brussel & Wallonië, kan een van de volgende organisaties contacteren:

Deze organisaties zijn werkzaam in verschillende gemeenten, de leeftijd van de hulpvrager kan verschillend zijn.