[language-switcher]

Wie is wie in het systeem?

Binnen het dienstenchequesysteem vinden wij drie belangrijke partijen terug: de werkgever (het dienstenchequesbedrijf), de gebruiker (een particulier) en de werknemer van het agentschap.

De dienstencheques dienen om de diensten van dienstenchequesbedrijf te betalen. Het loon van de werknemer wordt niet betaald met de dienstencheques.

 

 

Werkgever

De werkgever is het bedrijf of agentschap dat officieel erkend en bevoegd is door het Federaal Ministerie van Werk om huishoudpersoneel in dienst te nemen en ze huishoudelijke taken te laten uitvoeren in het kader van het dienstencheques systeem. Als het agentschap een officiële erkenning krijgt zal het worden geregistreerd in de erkende bedrijvenlijst.

Gebruiker

Is de privé persoon die dienstencheques koopt en gebruikt om huishoudelijke diensten te betalen die in zijn/haar voordeel werden uitgevoerd.

De gebruiker ondertekent een gebruikerscontract met het dienstenchequesbedrijf (de werkgever). Als de gebruiker de voorwaarden van het contract niet naleef (bv de cheques worden niet afgegeven), moet dit opgelossen worden tussen het bedrijf en de gebruiker. De werknemer kan niet betrokken worden als er problemen opkomen tussen de gebruiker en het bedrijf.

Werknemer

Is de persoon die in dienst aangenomen wordt door een officieel erkend bedrijf (werkgever) om huishoudelijke taken uit te voeren voor het voordeel van de gebruiker. De werknemer heeft geen arbeidsrelatie met de gebruiker.

Enkel diegene die een wettelijk verblijf hebben in België kunnen werknemers worden.

Er bestaat geen arbeidsrelatie tussen de werknemer en de gebruiker. De gebruiker is de klant van het agentschap, niet van de werknemer