[language-switcher]

Werkkledij & vervoerkosten

De sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten in de dienstenchequessector bepalen dat de werkgever de werkkledij en een vergoeding voor de vervoerskosten moet betalen.

Werkkledij

Werkkledij (en het onderhoud daarvan) moet voorzien worden door de werkgever:

 • Als je werkgever geen werkkledij voorziet en je voorziet zelf werkkledij
  dan moet de werkgever jou een vergoeding betalen van 1,40€ per
  werkdag.
 • Als je zelf jouw werkkledij wast moet er een vergoeding betaalt worden van 0,25€ per werkdag.

Vervoerkosten

Je werkgever (het bedrijf) moet een vergoeding betalen voor je vervoerkosten. De compensatie moet gegeven worden vanaf de eerste kilometer in volgende gevallen:

 • Vanaf thuis tot de 1e klant en vanaf de laatste klant tot je huis:
  • Fiets: 0,20 €/km
  • Openbaar vervoer: 75% van de vervoerskosten
  • Auto of bromfiets: 75% van de vervoerskosten
 • Vervoer tussen 2 klanten:
  • Fiets: 0,20€/km
  • Openbaar vervoer: 100%
  • Eigen vervoer:
   • Minder dan 15km: 0,13 €/km
   • Meer dan 15km: 0,15 €/km
  • Bijkomend: Vergoeding voor de reistijd tussen 2 klanten: 0,11 €/km. Met een minimum van 0,64€ per dag
 • Boodschappen voor een klant:
  • Fiets: 0,20 €/km
  • Openbaar vervoer: 100%
  • Eigen vervoer: 0,2156/km