[language-switcher]

Hoe kan ik mijn rechten afdwingen?

Als dienstencheques werknemer kan je een klacht indienen tegen je werkgever bij de arbeidsinspectie Toezicht op de Sociale Wetten. Als je lid bent van een vakbond, neem contact met een dienstverlener. Zij zullen je helpen met het indienen van een klacht en de verdere opvolging.

Enkele tips

  • Teken nooit iets dat je niet begrijpt!
  • Teken geen blanco document
  • Als de klant geen dienst vraagt, teken geen document waar je verlof aanvraagt!
  • Teken geen addendum in je contract waar jouw werkuren verminderd worden
  • Teken geen document dat jou arbeidsrechten kan aantasten.

Als je werkgever je vraagt om iets te tekenen, antwoord dat je eerst het document wil lezen. Neem een kopie mee en vraag je vakbond of FAIRWORK Belgium om het document na te lezen. Laat je niet bedriegen!