[language-switcher]

Arbeidscontract & Werkuren

Voor werknemers van dienstenchequebedrijven bestaat er een bijzondere arbeidsovereenkomst, de arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Algemene regels

De algemene regels voor een arbeidscontract zijn geldig maar er zijn ook specifieke regels voor dienstenscheques werknemers:

  • Er moet een geschreven contract opgemaakt worden en dit moet getekend worden binnen de eerste 2 dagen van de tewerkstelling. Er mag niet enkel een mondelinge overeenkomst zijn.
  • Jouw contract moet ten minste dit bevatten: De identiteit van beide partijen, het autorisatienummer van het agentschap, de startdatum van de overeenkomst, de einddatum (als het een contract van beperkte duur is), het aantal werkuren en het werkrooster.
  • Als je een contract van onbepaalde duur hebt, moet de wijze en binnen welke termijn men u het werkschema zal doorgeven vermeld worden. Als dit niet vermeld wordt moet je hierover ten minste 7 dagen vooraf over geïnformeerd worden.

Bepaalde-of onbepaalde duur

Bepaalde duur

Tijdens de eerste 3 maand van de tewerkstelling kan men je 1 of meer contracten van beperkte duur aanbieden zonder dat men verplicht is om een contract voor onbepaalde tijd te tekenen. Maar vanaf de 1e werkdag van de 4e maand wordt je contract automatisch een contract van onbepaalde duur.

  • Het contract mag halftijds zijn en voor minder dan een derde van de voltijdse werkweek (38 uur).
  • De minimum duur van elke werkperiode moet minstens 3 uur zijn.

Onbepaalde duur

Als je geen contract van onbepaalde duur hebt gekregen bij het begin van je tewerkstelling, vanaf de eerste werkdag van de 4e maand is men verplicht jou een contract van onbepaalde duur te geven. Dit soort contract kan zowel halftijds als voltijds zijn.

  • Als je een voltijds contract hebt, bedraagt de maximum werktijd 38 uur per week.
  • Als je een halftijds contract hebt, zijn de minimum werkuren 13 uur per week als je bijkomende vergoedingen krijgt . In andere gevallen moet je minstens 10 uur per week werken.
  • De minimum duur van elke werkperiode moet minstens 3 uur zijn. (je mag dus niet voor minder dan 3 uur komen werken).

Vergeet niet! vanaf de eerste werkdag van de vierde maand is men verplicht jou een contract van onbepaalde duur te geven.